Usługi

DORADZTWO STRATEGICZNE W SEKTORZE KOSMICZNYM:

 • Ocena kluczowych technologii i możliwości, które mogą stanowić wartość dodaną firmy w sektorze kosmicznym
 • Identyfikacja możliwości rynku w branży kosmicznej
 • Planowanie wdrożenia technologii oraz planu działań komercjalizacyjnych
 • Poszukiwanie dla naszych Klientów optymalnych źródeł finansowania inwestycji

 

DORADZTWO W PROJEKTOWANIU I ZARZĄDZANIU WNIOSKAMI:

 • Tworzenie wspólnych projektów w ramach ESA i Horyzont 2020
 • Wsparcie i rozwój inżynierski dużych projektów stanowiących odpowiedź na konkursy ESA
 • Współpraca z koordynatorami projektów UE / ESA w celu pozyskiwania partnerów

 

WZMOCNIENIE POZYCJI NA RYNKU:

 • Budowa technologicznych i strategicznych partnerstw z liderami z branży kosmicznej w Europie
 • Określenie modelu biznesowego dla aplikacji satelitarnych w zakresie
  • Obserwacji Ziemi
  • Nawigacji
  • Satcom

POPRAWIENIE WYDAJNOŚCI OPERACYJNEJ:

 • Szkolenia techniczne w celu wzmocnienia potencjału firmy
 • Wprowadzenie kluczowych procesow zarządzania wymaganych przez liderów branży