Nasz zespół

FLORENCE GHIRON / Dyrektor

FLORENCE GHIRON / Dyrektor
Florence Ghiron, absolwentka najlepszego francuskiego uniwersytetu w branży kosmicznej, posiada 25 lat doświadczenia w sektorze kosmicznym. Po 3 latach pracy w Belgii, gdzie była Dyrektorem Generalnym Wallonia Space Logistics, w 2003 roku stworzyła Capital High Tech. Wcześniej, przez 10 lat odpowiedzialna była za jednostkę Innovation Management Consultancy w Bertin Technologies, firmie będącej jednym z francuskich liderów w projektach dotyczących transferu technologii. Ma kluczowe kompetencje w zakresie strategii kosmicznej i projektowaniu modeli biznesowych w obszarze usług oraz info-mobilności. Przez 5 lat była członkiem Grupy Doradczej FP7 Komisji Europejskiej. Jest Prezesem TOPOS, francuskiego klastra działającego na obszarze Akwitanii dedykowanego aplikacjom satelitarnym (klaster ten przewodniczył komitetowi organizacyjnemu Światowego Kongresu ITS 2015).

PHILIPPE LATTES / Współzałożyciel

PHILIPPE LATTES / Współzałożyciel
Philippe Lattes, posiada 20 lat doświadczenia zawodowego w AIRBUS DS (ex Astrium) gdzie pracował między innymi nad licznymi europejskimi projektami dotyczącymi satelitów (SPOT 4-7, METOP, Pleaides i in.). Od 6 lat związany jest z Aerospace Valley, największym klastrem branży lotniczej i przestrzeni kosmicznej w Europie, gdzie odpowiedzialny jest za opracowywanie nowych projektów związanych z wykorzystaniem potencjału sektora kosmicznego w różnych dziedzinach. Dodatkowo, współpracuje także z ESA BIC Sud France, inkubatorem tworzącym nowe firmy wykorzystujące dane i technologie kosmiczne, gdzie odpowiada za sprawy związane z kontraktami. Posiada szeroką sieć kontaktów i bezpośredni dostęp do europejskich firm i klastrów z branży.

IULIIA STROTSKA / Kierownik Biura w Warszawie / Konsultant

IULIIA STROTSKA / Kierownik Biura w Warszawie / Konsultant
Iuliia Strotska, inżynier systemów nawigacyjnych Narodowego Uniwersytetu Lotnictwa w Kijowie, magister inżynier lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz inżynier programista akademii ITStep. Posiada doświadczenie zawodowe pracownika naukowego zdobyte na Narodowym Uniwersytecie Lotnictwa w Kijowie. W trakcie zatrudnienia w Eurocontrol w Brukseli, odpowiedzialna była za przeprowadzenie analizy Single European Sky ATM research Krok 2: Koncepcja zarządzania trajektorią. Posiada doświadczenie w prowadzeniu analiz rynkowych w celu oceny obecnych i przyszłych możliwości wymiany danych lotniczych pomiędzy powietrzem a ziemią. Dzięki znajomości procesu produkcji w przedsiębiorstwach, ma kluczowe kompetencje w zakresie opracowywania innowacyjnych strategii i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. W 2016 roku zorganizowała hackaton #ActInSpace Warsaw, gdzie pełniła również rolę coach’a ds. biznesu oraz przewodniczyła zespołowi ekspertów.

JOANNA GOSZTOWTT / Konsultant

JOANNA GOSZTOWTT / Konsultant
Joanna Gosztowtt posiada ponad 7-letnie doświadczenie zawodowe. Swoją karierę zawodową rozpoczęła pracując przy projektach badawczo – rozwojowych związanych z testowaniem działania stacji referencyjnych i testowaniem operacyjnym systemu ASG – EUPOS, integracją podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze kraju ze stacjami referencyjnymi systemu ASG – EPOS oraz opracowaniem zintegrowanych metod satelitarnych do tworzenia map batymetrycznych oraz baz danych przestrzennych szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Przez ponad 4 lata pracowała jako geodeta, głównie na geodezyjnej obsłudze inwestycji (projekty drogowe), po czym przeniosła się do Jeppesen, a Boeing Company gdzie odpowiedzialna była za analizę danych nawigacyjnych w dziale AMDB. Obecnie jest członkiem zespołu Kapitech. Ma doświadczenie w badaniach rynku usług nawigacji satelitarnej pod kątem wprowadzenia nowych rozwiązań na rynku lokalnym oraz oceny aktualnej sytuacji i korelacji między potrzebami interesariuszy.

YANNICK GHIRON / Expert ds. Aeronautyki

YANNICK GHIRON / Expert ds. Aeronautyki
Yannick Ghiron posiada ponad 20-letnie doświadczenie w konsultingu oraz sektorze lotniczym. Swoją karierę zawodową rozpoczął w firmie konsultingowej, po czym dołączył do grupy Safran gdzie zajmował stanowiska: Dyrektora ds. Technicznych w Hispano Suiza (producent sprzętu lotniczego), Dyrektora Przemysłowego w Techspace Aero w Belgii (moduły i urządzenia do silników lotniczych) oraz Dyrektora Sprzedaży na terenie Francji w Turbomeca (turbiny gazowe do śmigłowców). Po zakończeniu współpracy z grupą Safran, przeniósł się do Creuzet Aeronautique, dostawcy Airbusa specjalizującego się w produkcji konstrukcji płatowca i elementów silników dla sektora lotniczego. Ma szeroką wiedzą na temat branży lotniczej, szczególnie relacji między głównymi wykonawcami i podwykonawcami, a także na temat francuskich i europejskich projektów. W 2010 roku dołączył do Capital High Tech, gdzie odpowiedzialny jest za działania dla władz lokalnych, jak również małych i średnich przedsiębiorstw.

PAWEŁ KWIATKOWSKI / Konsultant ds. Technicznych

PAWEŁ KWIATKOWSKI / Konsultant ds. Technicznych
Paweł Kwiatkowski, MSc. Eng. Graduated from the Military Technical Academy in Warsaw, Department of Geodesy and Cartography, Geoinformatics specialization in 2006. He is a GIS Specialists. He has over 11 years of professional experience in geoinformation and remote sensing. For the past few years he worked in the Research Institute as a Senior Specialist where he was responsible for coordination and implementation of the European R&D projects in the field of sustainable transport, satellite technologies, spatial information and navigation systems. Earlier he worked in GIS company, where he oversaw the implementation and maintenance of a spatial data. He managed projects for the navigation systems, maps for the websites, tourist sightseeing systems and other projects where used the digital maps and geodatabases. Also for the short time he worked in the Institute of Geophysics Polish Academy of Science in the Department of Seismology. Currently he is an employee of the Kapitech Sp. z o. o. He is actively participated in the EoClimLab project as well as he is responsible for the coordination and implementation of European projects (H2020, ESA) in the fields of satellite technologies and spatial information.