EOvation Warsaw

EOvation Warsaw było pierwszym wydarzeniem zorganizowanym w ramach międzynarodowego projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej – EO ClimLab, którego głównym założeniem jest budowa i opracowanie platformy analitycznej danych klimatycznych w celu wsparcia tworzenia innowacyjnych produktów i usług związanych ze zmianami klimatu. Zorganizowany dla studentów, inżynierów i przedsiębiorców, EOvation Warsaw jako połączenie tradycyjnego hackathonu i Start-up Weekend’u było wydarzeniem nastawionym na kreatywność. W ciągu weekendu zespoły wymyślały i opracowywały innowacyjne produkty i usługi rozwiązujące wyzwania społeczne, które pojawiają się w życiu codziennym ze względu na wpływ zmian klimatycznych. Opracowywane pomysły oparte były na technologiach kosmicznych i danych satelitarnych a proces ich tworzenia wspierany był przez zespół doświadczonych ekspertów. Najlepsze rozwiązania przekształcone zostały w start-upy za pomocą wyspecjalizowanych inkubatorów oraz ekspertów obecnych podczas wydarzenia. Kapitech jako Lider Innowacji projektu EO ClimLab był główny organizatorem wydarzenia.

Krótkie podsumowanie wydarzenia: www.youtube.com/watch?v=C6enUeV-ZWA
Facebook: www.facebook.com/EoVationWarsaw