Prezentacja EOvation Miasto Przyszłości na Design Thinking Week na Politechnice Warszawskiej

12 maja w ramach Design Thinking Week 2017 na Politechnice Warszawskiej, firma Kapitech zaprezentowała organizowany przy współpracy z Fab Space kolejny hackathon EOvation – Miasto Przyszłości (www.eoclimlab.eu/eovation-city-of-future-2). Kolejna edycja wydarzenia będzie opierała się o metodologię Design Thinking, która w swoim podejściu łączy realne potrzeby użytkowników, opłacalność biznesową i wykonalność technologiczną.