Demonstrator systemu Galena

23 marca w siedzibie Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie odbył się demonstrator systemu projektu Galena. Kapitech jako podwykonawca IGIK odpowiedzialny był m.in. za przeprowadzenie badania rynku pod kątem wprowadzenia nowych usług w dziedzinie nawigacji satelitarnej oraz za przygotowanie wydarzenia prezentującego opracowane rozwiązanie. Na zorganizowanym demonstratorze obecni byli przedstawiciele firm transportowych i logistycznych, przedstawiciele administracji publicznej i inne osoby zainteresowane rozwiązaniami projektowymi. Od strony technicznej wydarzenie wspierane było przez partnerów z Belgii oraz Grecji.