Pierwsze spotkanie zespołu zadaniowego dla sektora kosmicznego województwa mazowieckiego

14 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbyło się pierwsze spotkanie zespołu zadaniowego dla sektora kosmicznego w ramach grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski przy współpracy z firmą Kapitech. Głównym celem spotkania było przedstawienie i omówienie wyników ekspertyzy sektora kosmicznego Mazowsza przeprowadzonej przez Kapitech. W wydarzeniu wzięło udział około 60 uczestników: przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji badawczo-naukowych oraz przedstawicieli instytucji państwowych.