EO ClimLab

Earth Observation ClimLab jest kolaboratywnym środowiskiem bazującym na chmurze, służącym do dostarczania danych, narzędzi i wiedzy do szybkiego rozwoju i prototypowania innowacyjnych produktów i usług w zakresie obserwacji Ziemi. Celem opracowywanej platformy jest wparcie adaptacji i łagodzenia zmian klimatu w sektorach społecznych i biznesowych (m.in. rolnictwo, zdrowie, zarządzanie ryzykiem, utrzymanie infrastruktury, edukacja i wiele innych). Kapitech jako Lider Innowacji odpowiedzialny jest za międzynarodową animację całego projektu, jak również organizację hackathonów i innych wydarzeń w ramach lokalnych działań EO ClimLab w Warszawie.

Facebook: https://www.facebook.com/eoclimlab